O Spółce

Spółka została utworzona w 2001 roku w wyniku realizacji Uchwały Rady Gminy Zabierzów. Po przejęciu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, Przedsiębiorstwo prowadzi działalność na terenie Gminy Zabierzów i kilku sąsiednich miejscowości. Zaopatruje w wodę oraz odbiera i oczyszcza ścieki od około 24 tys. mieszkańców.
Przedsiębiorstwo stale rozwija się i poszerza swoją działalność. W 2004 r. został wybudowany budynek hurtowni BIS, oferującej w sprzedaży materiały do instalacji wod-kan.

Status prawny

Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Regon: 356275860
NIP: 944-20-25-964
Siedziba, adres: miejscowość Zabierzów, kod 32-080, ul. Kolejowa 38
Wysokość kapitału zakładowego: 52 691 500,00 zł (słownie: pięćdzisiąt dwa miliony sześćset dziwięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych)