Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Zabierzów

Lokalizacja Przedsięwzięcia

Projekt będzie realizowany w obszarze aglomeracji Kraków o RLM = 925 500, wyznaczonej Uchwałą Nr XXIX/415/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kraków.

Na terenie Gminy Zabierzów aglomeracja obejmuje następujące miejscowości: Bolechowice, Brzezie, Karniowice, Kobylany, Kochanów, Rząska, Szczyglice, Ujazd, Więckowice, Zabierzów, Zelków.

Przedmiotowy projekt realizowany będzie w miejscowościach Bolechowice, Brzezie, Karniowice, Rząska, Szczyglice, Ujazd, Zabierzów na terenie Gminy Zabierzów, oraz w miejscowości Modlniczka na terenie Gminy Wielka Wieś.