Pogotowie wodociągowe

Pogotowie pracuje 24h/dobę. W przypadku pojawienia się problemów z wyciekiem wody na sieci wodociągowej lub ścieków z sieci kanalizacyjnej należy dzwonić na numer alarmowy: 606 996 618.

Pogotowie niezwłocznie usuwa powstałe awarie na sieci wodociągowo-kanalizacyjnej eksploatowanej przez PUK Zabierzów Sp. z o.o., wg kolejności zgłoszeń.

Uwaga!
PUK ZAbierzów Sp. z o.o. nie usuwa awarii na wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku, która znajduje się za zaworem za wodomierzem głównym. Takie awarie należy usuwać we własnym zakresie.
Właścicielem wodomierza głównego jest PUK Zabierzów Sp. z o.o. Niesprawny wodomierz wymieniany jest przez pracowników Spółki na nowy, w ustalonym z Klientem terminie. Jeżeli uszkodzenie powstało z winy odbiorcy, wówczas odbiorca pokrywa koszty wymiany wodomierza (cennik usług 1/9).