Oczyszczalnie ścieków

Oczyszczalnia ścieków w Balicach

Do oczyszczalni dostarczane są ścieki z miejscowości: Aleksandrowice, Balice, Burów, Brzoskwinia, Kleszczów. Zastosowany w oczyszczalni układ technologiczny: system przepływowy z osadem czynnym. Do najważniejszych obiektów technologicznych oczyszczalni należą:
•    pompownia ścieków surowych wraz z kratą koszową,
•    sito kanałowe i piaskownik,
•    komora beztlenowa,
•    2 komory niedotlenione,
•    2 komory napowietrzania,
•    2 podwójne osadniki wtórne,
•    komora stabilizacji  i zagęszczania osadu,
•    stacja odwadniania osadu – prasa taśmowa,
•    przepompownia ścieków oczyszczonych.
Przepustowość nominalna oczyszczalni wynosi:
Q śrd = 800 m3/d, Q maxh = 98 m3/h
Ścieki oczyszczone odprowadzane są do potoku Olszanickiego, dopływu rzeki Rudawy.

Oczyszczalnia ścieków w Niegoszowicach

Do oczyszczalni dopływają ścieki z miejscowości: Rudawa, Niegoszowice, Brzezinka, Nielepice, Pisary, Młynka (Gmina Zabierzów), Siedlec, Dubie, Żary (Gmina Krzeszowice) oraz Szklary (Gmina Jerzmanowice). Oczyszczalnia pracuje w technologii niskoobciążonego osadu czynnego. Schemat technologiczny oczyszczalni jest taki sam jak oczyszczalni w Balicach.
Przepustowość nominalna oczyszczalni wynosi:
Q śrd = 800 m3/d, Q maxh = 98 m3/h
Ścieki oczyszczone odprowadzane są do rowu bez nazwy, który ma ujście do potoku Będkówka, dopływu rzeki Rudawy.

Oczyszczalnia ścieków w Zelkowie

Oczyszczalnia w Zelkowie to oczyszczalnia typu PROTEC OY, dostarczane są do niej ścieki z Zelkowa oraz z przysiółków Bolechowice Wola i Bolechowice Morgi. Zastosowany w oczyszczalni układ technologiczny to system przepływowy z osadem czynnym. Ciąg technologiczny składa się z:
•    pompowni ścieków,
•    sita bębnowego,
•    komory napowietrzania,
•    osadnika wtórnego,
•    wydzielonej komory stabilizacji osadu,
•    komory zagęszczania osadu,
•    stacji mechanicznego odwadniania osadu,
•    komory odpływowej ścieków oczyszczonych,
•    stawów biologicznych.
Przepustowość nominalna oczyszczalni wynosi:
Q śrd = 195 m3/d, Q maxh = 150 m3/h
Ścieki oczyszczone odprowadzane są do potoku Kluczwoda, dopływu rzeki Rudawy.

Oczyszczalnia ścieków w Radwanowicach

Do oczyszczalni dopływają ścieki z Radwanowic. Oczyszczalnia ta jest typu ECOLO-CHIEF, a jej działanie oparte jest na procesie niskoobciążonego osadu czynnego. Układ technologiczny  stanowią:
•    krata koszowa (zlokalizowana w studzience przed pompownią ścieków),
•    pompownia ścieków,
•    osadnik wstępny,
•    komora niedotleniona,
•    4 komory napowietrzania,
•    osadnik wtórny,
•    komora stabilizacji osadu,
•    komora kontaktowa ścieków oczyszczonych,
•    stawy biologiczne.
Przepustowość nominalna oczyszczalni wynosi:
Q śrd = 164 m3/d, Q maxh = 220 m3/h
Ścieki oczyszczone odprowadzane są do potoku bez nazwy, lewobrzeżnego dopływu rzeki Rudawy.