Wodomierze

Odczyt wodmierza

Ekspertyza wodomierza

Uprzejmie informujemy, iż w przypadku wątpliwości co do prawidłowości działania wodomierza, Odbiorca usług może złożyć pisemny wniosek o jego sprawdzenie.
Ekspertyza wodomierza jest wykonywana w punkcie legalizacyjnym wodomierzy pod nadzorem Obwodowego Urzędu Miar nr 1 w Krakowie.
W przypadku nie potwierdzenia zgłoszonych zastrzeżeń co do poprawności wskazań wodomierza, koszty przeprowadzonego badania oraz wymiany wodomierza pokrywa Odbiorca.

Do pobrania:

Wniosek.pdf