Twardość wody

Twardość wody w gminie Zabierzów

 

Woda wydobywana z ujęć na terenie gminy Zabierzów jest wodą wyłącznie podziemną: źródlaną bądź studzienną. Woda ta jest wodą krystalicznie czystą, niewymagającą uzdatniania, oprócz studni R-4 w Rząsce, gdzie drogą filtracji strącany jest związek żelaza.

Występując w naturalnych warunkach jest mieszaniną wieloskładnikową, zawierającą roztwory soli, gazów, substancji mineralnych i organicznych. W związku z tym wędrówka wody w jej naturalnym środowisku, jakim jest podłoże geologiczne, wpływa na jej skład fizykochemiczny i biologiczny, w tym także na zawartość wapnia i magnezu. Woda wodociągowa w naszej gminie zasilana jest z górnojurajskiego poziomu wodonośnego występującego w wapieniach. Rozpuszczone w wodzie sole wapnia i magnezu powodują tzw. twardość wody.

Twardość wody w gminie Zabierzów w zależności od rejonu mieści się w przedziale od 187 do 398 mg CaCO3/l i określana jest jako średnio twarda i twarda.

Użytkowanie twardej wody w gospodarstwach domowych może powodować uciążliwość w utrzymaniu czystości (biały osad), pojawienie się szklistej warstewki węglanu wapnia na powierzchni kawy i herbaty, wzrost zużycia mydła i detergentów, czy powstanie kamienia kotłowego.

Natomiast uwzględniając aspekt zdrowotny, wapń jako główny składnik twardości wody nie ma żadnego szkodliwego wpływu na zdrowie, wręcz odwrotnie, zalecane jest picie wody bogatej w wapń i magnez, które naturalnie występują w wodzie dostarczanej do Państwa domów.

Pragniemy również poinformować, że niesłusznie przypisuje się twardej wodzie powstawanie piasku i kamieni w nerkach czy woreczku żółciowym. Ich powstawanie związane jest głównie z zaburzeniami metabolizmu.

Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi z 13 listopada 2015 r. (Dz.U. 2015, poz. 1989) twardość ogólna wody powinna się mieścić w przedziale 60-500 mg CaCO3/dm3.

 

Podział wód podziemnych ze względu na twardość ogólną

Stopień twardości wody

mval/dm3

mg CaCO3/dm3

bardzo miękka

< 1,5

< 75

miękka

1,5-3,0

75-150

średnio twarda

3,0-6,0

150-300

twarda

6,0-10,0

300-500

bardzo twarda

>10,0

>500

 

 

Zestawienie danych o twardości wody dostarczanej mieszkańcom gm. Zabierzów
L.P. Miejscowość twardość ogólna
mg CaCO3/dm3 0 niemiecki
1 Aleksandrowice 358 20
2 Balice 355 19,9
3 Bolechowice 323 18,1
4 Brzoskwinia Chrosna 286 16
5 Burów 313 17,5
6 Karniowice 245 13,7
7 Kleszczów 398 22,3
8 Kobylany Więckowice Brzezinka 253 14,2
9 Nielepice 256 14,4
10 Radwanowice 279 15,6
11 Rudawa Niegoszowice Młynka Pisary Kochanów 314 17,6
12 Rząska Szczyglice 299 16,8
13 Ujazd Brzezie 251 14,6
14 Zabierzów 281 15,7
15 Zelków Zelków-Gacki 187 10,5