Struktura organizacyjna

 

Zarząd
Prezes Zarządu Członek Zarządu
Główny Księgowy Dział Finansowo-Administracyjny Kierownik Techniczny Specjalista Techniczny
Inkasenci Inspektor Nadzoru
Kierownik Eksploatacji Technolog Oczyszczalni Ścieków Młodszy Specjalista ds. przygotowania inwestycji
i zamówień
Mistrz Utrzymania Ruchu Brygada Wykonawstwa
i Inwestycji
Brygada Eksploatacji Kierownik Hurtowni BIS Sprzedawca

Godziny otwarcia

Kasa
Poniedziałek   8:30 - 15:30 

Wtorek-Piątek 7:30 - 14:30 
Przerwa         11:30 - 11:45 

Dział Techniczny
Poniedziałek    8:00 - 16:00

Wtorek-Piątek  7:00 - 15:00