Nasze obiekty

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych eksploatuje następujące obiekty:
•    19 ujęć wody,
•    22 zbiorniki retencyjne,
•    8 pompowni wody,
•    12 hydroforni,
•    4 oczyszczalnie ścieków,
•    69 przepompowni ścieków.

Godziny otwarcia

Kasa
Poniedziałek    8:30 - 15:30 

Wtorek-Piątek 7:30 - 14:30 
Przerwa         11:30 - 11:45 

Dział Techniczny
Poniedziałek    8:00 - 16:00

Wtorek-Piątek  7:00 - 15:00