Wodomierze

Odczyt wodmierza

Ekspertyza wodomierza

Uprzejmie informujemy, iż w przypadku wątpliwości co do prawidłowości działania wodomierza, Odbiorca usług może złożyć pisemny wniosek o jego sprawdzenie.
Ekspertyza wodomierza jest wykonywana w punkcie legalizacyjnym wodomierzy pod nadzorem Obwodowego Urzędu Miar nr 1 w Krakowie.
W przypadku nie potwierdzenia zgłoszonych zastrzeżeń co do poprawności wskazań wodomierza, koszty przeprowadzonego badania oraz wymiany wodomierza pokrywa Odbiorca.

Do pobrania:

Wniosek.pdf

Godziny otwarcia

Kasa
Poniedziałek   8:30 - 15:30 

Wtorek-Piątek 7:30 - 14:30 
Przerwa         11:30 - 11:45 

Dział Techniczny
Poniedziałek    8:00 - 16:00

Wtorek-Piątek  7:00 - 15:00