Witamy na stronie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody oraz oczyszczanie i odprowadzanie ścieków od mieszkańców z terenu Gminy Zabierzów.

 

Aktualności

Planowane wyłączenia wody modernizacja

Balice

 

Uwaga! dnia 20 lutego 2020 r. (Czwartek) w godzinach 9:00 - 13:00 zostanie wyłączony

wodociąg w miejscowości Balice ul. Medweckiego, ul. Przemysłowa ul. Uśmiechu ul. Sokolników  z powodu modernizacji sieci wodociągowej.

Za utrudnienia w/w miejscowości przepraszamy.

Balice

 

Uwaga! dnia 10 lutego 2020 r. (Poniedziałek) w godzinach 9:00 - 13:00 zostanie wyłączony

wodociąg w miejscowości Balice ul. Medweckiego, ul. Przemysłowa ul. Uśmiechu ul. Sokolników  z powodu modernizacji sieci wodociągowej.

Za utrudnienia w/w miejscowości przepraszamy.

Brzezie

 

Uwaga! dnia 6 lutego 2020 r. (czwartek) w godzinach 9:00 - 13:00 zostanie wyłączony

wodociąg w miejscowości Brzezie ul. Zarzecze, ul. Brzozowa, ul. Stroma, ul. Kluczwody i ul. Wiścniowa  z powodu modernizacji sieci wodociągowej.

Za utrudnienia w/w miejscowości przepraszamy.

Przetarg

PUK Zabierzów informuje o ogłoszeniu zapytania ofertowego pn. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania p/n.: "Remont sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Zabierzów, Rząska, Szczyglice, Brzezie, Ujazd" (etap 2) realizowanego w ramach Projektu: "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Zabierzów" w ramach działania 2.3. "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach" oś priorytetowa II "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

Wszelkie informacje dostępne pod linkiem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1230175

Modernizacja

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych rozpoczęło realizację zadań:  „Modernizacja linii odwadniania osadów powstających na oczyszczalni ścieków w Balicach” oraz „Modernizacja linii odwadniania osadów powstających na oczyszczalni ścieków w Niegoszowicach”. Oba zadania są realizowane dzięki uzyskaniu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Modernizacja na obu oczyszczalniach składała się z zakupu i montażu prasy do odwadniania (wraz z pompą osadu uwodnionego, osprzętem), stacji przygotowania i dozowania polielektrolitu, szafy zasilająco-sterowniczej oraz wymiany niezbędnych instalacji linii osadowej.

Niniejsza inwestycja przyczyni się do zmniejszenia kosztów wywozu osadów z powyższych oczyszczalni.

Tablice

 750x90